Szkolenie z prowadzenia Treningu Pewności Siebie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy zaprasza pedagogów, psychologów i nauczycieli uczniów klas IV-VIII SP i III klas gimnazjalnych na dwudniowe szkolenie uprawniające do prowadzenia zajęć dla dzieci, które doświadczyły przemocy rówieśniczej.

Czytaj więcej!

„(Nie)rzeczywisty świat, czyli…dziecko dręczone przez rówieśników”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 zaprasza na XIII seminarium dla nauczycieli i rodziców pt. „(Nie)rzeczywisty świat, czyli…dziecko dręczone przez rówieśników”.

Czytaj więcej!

Spotkania dla nauczycieli wychowania fizycznego

Wraz z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Bydgoszczy zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego na spotkania:

17 września 2018 r. godz. 15.00 – nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych
1. Organizacja roku szkolnego 2018/19.
2. Kalendarz imprez sportowych.

17 września 2018 r. godz. 16.30 – nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych
1. Kalendarz imprez sportowych.
2. Organizacja roku szkolnego 2018/19.

Miejsce konferencji: aula Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jana III Sobieskiego 10, (II piętro).

Organizatorzy:
Marian Lewandowski - prezes MSZS w Bydgoszczy
dr Małgorzata Ostrowska - doradca metodyczny wychowania fizycznego w Bydgoszczy

Czytaj więcej!

Powołanie doradców metodycznych

30 sierpnia 2018 r. podczas "Uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego" Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski i Wiceprezydent Iwona Waszkiewicz wręczyli powierzenia funkcji doradcy metodycznego. Do zespołu Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli dołączyli:
- Pani Dorota Chorobińska - przedmioty artystyczne,
- Pani Joanna Kotwicka - edukacja ucznia cudzoziemskiego i reemigranta,
- Pani Beata Michalik - edukacja wczesnoszkolna,
- Pan dr Jerzy Radomski - geografia.
Na kolejną kadencję została powołana Pani Agnieszka Mądzielewska-Jagodzińska.

Czytaj więcej!

MOEN w Afryce

Pani Joanna Kotwicka - metodyk w zakresie edukacji cudzoziemców i reemigrantów wspiera nauczycieli i dzieci w malutkiej szkole w Ndumuru na sawannie w Kenii. Na spotkania z Panią Joanną zapraszamy już we wrześniu.

Czytaj więcej!