Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Czytaj więcej!

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj więcej!

MOEN w chmurze

Link do chmury.

Czytaj więcej!

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka niejedno ma imię”

Wspieramy młodych naukowców!
Serdecznie zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2019 r. w Regionalnym Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
Program w załączniku.

Czytaj więcej!

"Katalizator 2019"-podsumowanie

Galę zakończenia Powiatowego Konkursu Chemicznego "Katalizator 2019" uatrakcyjniły warsztaty podczas których uczniowie własnoręcznie wykonywali ozdobne mydła oraz zapachowe świece.

Czytaj więcej!

Dni wolne w MOEN

W dniach: 2 listopada i 24 grudnia 2018 r. oraz 2 maja i 21 czerwca 2019 r. Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli będzie nieczynny.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty w dniach: 27 października i 15 grudnia 2018 r. oraz 6 kwietnia i 8 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej!

Laureaci i finaliści Powiatowego Konkursu Chemicznego "Katalizator 2019"

W Powiatowym Konkursie Chemicznym „Katalizator 2019’ wzięło udział 94 uczniów z 44 szkół (27 szkół podstawowych oraz 17 gimnazjów). Do drugiego etapu Komisja Konkursowa zakwalifikowała uczniów, którzy uzyskali w pierwszym etapie co najmniej 75% punktów. Kryterium to spełniło 34 uczniów z 23 szkół, którzy przystąpili do rywalizacji w drugim etapie...

Czytaj więcej!

Zadania z Powiatowego Konkursu Chemicznego "Katalizator 2019"

Uczestnicy Powiatowego Konkursu Chemicznego "Katalizator 2019" rozwiązywali następujące zadania...

Czytaj więcej!

ORT-BÓJ 2019

Znamy już Mistrzów Ortografii 2019 w Bydgoszczy!

Czytaj więcej!

Zajęcia w ramach projektu „WIEM ROZUMIEM UMIEM"

Miło jest nam poinformować, że razem z Gminą Pruszcz realizujemy przedsięwzięcia w ramach projektu „WIEM ROZUMIEM UMIEM", który obejmuje 4 szkoły podstawowe.

Nasze wsparcie obejmuje zagadnienia podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz wykorzystania metod eksperymentu naukowego.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2.Kształcenie Ogólne. Jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 513 293,75 zł. Wartość projektu – 603 875,00 zł.

Formularz zgłoszenia dla uczestników projektu.

Czytaj więcej!