• ATOS GDC Polska Sp. z.o.o. Sp.k
 • Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie
 • Gimnazjum nr 22 im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Bydgoszczy
 • Goethe Institut
 • Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a
 • Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
 • OPONEO.PL.S.A
 • Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
 • Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Podstawowa nr 14 im. Gen. W. Sikorskiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Z. Krzyszkowiaka z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy
 • Szkoła Podstawowa nr 41 im. R. Traugutta w Bydgoszczy
 • Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy
 • Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Głowna
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu -Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Filologii Polskiej
 • Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Funduszy Europejskich
 • Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. T. M. Hubera w Bydgoszczy
 • Święty Wojciech Dom Medialny sp. z. o .o
 • Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieiży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
 • ZfA Deutsche Auslandsschularbeit International
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP Bydgoszcz- Miasto