Szanowni Państwo,

 

   Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli (nr decyzji: WEPSiP.546.8.2019. AW z 29 sierpnia 2019 r.), która rozpoczęła działalność w 2013 roku.

 

Nasz zespół tworzy wysoko wykwalifikowana kadra: zatrudnieni w MOEN nauczyciele konsultanci, specjaliści oraz nauczyciele doradcy metodyczni.

 

   Zachęcam Państwa do nieustannego podnoszenia jakości edukacji w Grodzie nad Brdą i korzystania z różnorodnych form wsparcia, jakie oferujemy w wymiarze zespołowym, jak i indywidualnym. Ofertę szkoleń, warsztatów, konferencji, sieci współpracy tworzymy na podstawie wymagań i priorytetów określanych przez Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, zadań ujętych w lokalnej polityce oświatowej oraz przeprowadzonych diagnoz i analiz.

 

   Zapraszam do śledzenia strony internetowej Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli oraz portali społecznościowych.

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

dr Łukasz Kosiński
  Dyrektor MOEN