Klub Twórczego Nauczyciela zaprasza!

Klub Twórczego Nauczyciela zaprasza do współpracy nauczycieli polonistów różnych typów szkół.

Czytaj więcej!

Spotkanie członków Klubu Twórczego Nauczyciela

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego - członków Klubu Twórczego Nauczyciela na pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie sieci.
Spotkanie odbędzie się 1 października 2018 roku o godzinie 15.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy ul. Staszica 4 w sali nr 46 (I piętro).

W programie spotkania:
• zaplanowanie działań KLUBU w roku szkolnym 2018/2019,
• dokonanie przegląd innowacyjnych metod pracy z poezją w kontekście realizacji projektu dotyczącego twórczości Zbigniewa Herberta,
• przekazanie informacji na temat egzaminu ósmoklasisty.

Zapraszamy do wspólnych działań członków Klubu i osoby zainteresowane współpracą z nami.
Małgorzata Acalska, Anna Nakielska - Kowalska

Czytaj więcej!