Spotkanie Sieci Liderów i Przewodniczących Szkolnych Zespołów Polonistów

Zapraszamy 18 marca 2019 r. Liderów i Przewodniczących Szkolnych Zespołów Polonistów do udziału w spotkaniu w ramach sieci współpracy
i samokształcenia

Czytaj więcej!

Sprawozdanie z konferencji metodycznej dla polonistów

Czytaj więcej!

Spotkanie liderów i przewodniczących szkolnych zespołów polonistów

Czytaj więcej!