Ustrój RP- utrwalenie wiadomości - Wiedza o społeczeństwie (Nowa Era)

Czytaj więcej!

Inauguracja sieci współpracy nauczycieli wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych.

Serdecznie zapraszam na spotkanie nauczycieli wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych.

Czytaj więcej!

Warsztaty dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie SP- Społeczność regionalna i lokalna.

Zapraszam na warsztaty dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych poświęcone zagadnieniom regionalnym na lekcjach wos.

Termin: 15 lutego 2021
Godzina: 17:00-18:30
Miejsce: Platforma Teams- osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania
Anna Langowska

Czytaj więcej!

Warsztaty dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie SP- Bydgoszcz-moje miasto.

Bydgoszcz- historia i współczesność na lekcjach wiedzy o społeczeństwie- spotkanie nauczycieli wos.
Termin: 22 lutego 2021
Godzina: 17:00-18:30
Miejsce: Platforma Teams- osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania
Anna Langowska

Czytaj więcej!

Warsztaty dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie SP

Zapraszam na warsztaty dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych poświęcone tworzeniu sprawdzianu z wykorzystaniem aplikacji Testportal (Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej).

Termin: 25 stycznia 2021
Godzina: 17:00-18:30
Miejsce: Platforma Teams- osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania

Czytaj więcej!

Warsztaty dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie SP

Zapraszam na warsztaty dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych poświęcone tworzeniu karty pracy z wykorzystaniem aplikacji Forms (karta pracy podsumowująca rozdział Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej).

Termin: 18 stycznia 2021
Godzina: 17:00-18:30
Miejsce: Platforma Teams- osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania

Czytaj więcej!

Spotkanie sieci współpracy n-li wos SP-projekty, WebQest-c.d.

Zapraszam na spotkanie nauczycieli wiedzy społeczeństwie szkół podstawowych, na którym będziemy kontynuować pracę nad projektami i WebQuestem.
TERMIN: 7.12.2020
GODZINA: 17.00 - 18.30
MIEJSCE: MS TEAMS - zapisane osoby otrzymają zaproszenie

Serdecznie zapraszam Anna Langowska

Czytaj więcej!

Warsztat pracy nauczyciela wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych

Zapraszam na spotkanie nauczycieli wiedzy społeczeństwie szkół podstawowych, na który poruszymy następujące kwestie:
1. Kompetencje kluczowe na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.
2. Elementy TiK na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.
3. Metoda projektów.
4. Dobre praktyki na lekcjach wos – część tworzona przez nauczycieli.


TERMIN: 16.11.2020
GODZINA: 17.00 - 18.30
MIEJSCE: MS TEAMS - zapisane osoby otrzymają zaproszenie

Serdecznie zapraszam
Anna Langowska

Czytaj więcej!

Spotkanie sieci współpracy nauczycieli wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych

Spotkanie sieci współpracy nauczycieli wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych

Czytaj więcej!