Spotkanie sieci nauczycieli uczących języka polskiego w szkole podstawowej

Przygotowuję uczniów do egzaminu ósmoklasisty - część druga.

Czytaj więcej!

Spotkanie sieci nauczycieli uczących języka polskiego w szkole podstawowej

Praca z uczniem przygotowującym się do egzaminu z języka polskiego

Czytaj więcej!

Sieć współpracy nauczycieli języka polskiego uczących w szkołach podstawowych

Zapraszam do współpracy w nowym roku szkolnym!

Czytaj więcej!

Przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego

Spotkanie Sieci Nauczycieli Uczących Języka Polskiego w Szkole Podstawowej

Czytaj więcej!

Wokół Bożego Narodzenia

Zapraszam nauczycieli polonistów ze szkół podstawowych na spotkanie SIECI.

Czytaj więcej!

Sieć Nauczycieli Uczących Języka Polskiego w Szkołach Podstawowych

Zachęcam do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli polonistów!

Czytaj więcej!

Zapraszam nauczycieli polonistów ze szkół podstawowych na spotkanie SIECI

Podsumujemy pracę w roku szkolnym 2021/2022.

Czytaj więcej!

Na ostatniej prostej przed egzaminem ósmoklasisty

Zapraszamy na kolejne spotkanie sieci!

Czytaj więcej!

Twórczo i kreatywnie na lekcjach języka polskiego

Zapraszam na kolejne spotkanie sieci!

Czytaj więcej!

Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty?

Zapraszam na drugie spotkanie Sieci Nauczycieli Uczących Języka Polskiego w Szkole Podstawowej!

Czytaj więcej!