Przed egzaminem maturalnym z języka polskiego

Zapraszam na spotkanie członków sieci i nauczycieli przygotowujących uczniów do matury!

Czytaj więcej!

Sieć Nauczycieli Uczących Języka Polskiego w Szkołach Ponadpodstawowych

Zachęcam do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli polonistów!

Czytaj więcej!

Sieć współpracy nauczycieli polonistów uczących w szkołach ponadpodstawowych zaprasza!

Zapraszamy do współpracy nauczycieli polonistów ze szkół ponadpodstawowych1

Czytaj więcej!