Sieć badacza - wychowanie fizyczne

Opublikowano: 2020-10-01 15:56, Numer artykułu: 31386 , Autor: K.Kultys
  • Sieć adresowana jest do nauczycieli wychowania fizycznego, którzy chcą poszerzać swoje horyzonty naukowe, chcą dociekać przyczyn takiego, a nie innego zachowania i funkcjonowania ich podopiecznych.
  • W ramach sieci prowadzone będą działania mające na celu omówienie etapów prowadzenia badań ankietowych wśród nauczycieli i uczniów.
  • Omawiana będzie tematyka związana ze sposobem, celem i sensem przeprowadzania testów sprawności fizycznej wśród uczniów oraz wykorzystaniem zdobytej w ten sposób wiedzy.
  • Sieć będzie miejscem wymiany doświadczeń związanych z przeprowadzaniem wszelkich badań naukowych wśród uczniów i nauczycieli.
  •  Sieć ma inspirować i zachęcać nauczycieli wychowania fizycznego do podjęcia próby dzielenia się swoim doświadczeniem, umiejętnościami i wypracowanymi metodami pracy, za pośrednictwem publikacji i wystąpień publicznych. Monografie, artykuły, scenariusze zajęć czy wystąpienia na konferencjach naukowych lub metodycznych, to niektóre z form proponowanych nauczycielom z zacięciem naukowym, chcących przedstawić swój, ciekawy,  punkt widzenia na sprawy wychowania fizycznego i szeroko rozumianej aktywności fizycznej.
  • Tworzenie publikacji z zakresu wychowania fizycznego.
  • Każdy z nauczycieli ma swój sposób pracy, indywidualne podejście do tematu, nie warto tego ukrywać, zachęcam do dzielenia się tą wiedzą, zapraszam do „Sieci Badacza” – Krzysztof Kultys.