Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie sieci biologów

a

Zapraszamy na spotkanie: „Wyposażenie pracowni biologicznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej na przykładzie autorskich walizkowych zestawów doświadczalnych „INN-BIOL”

Termin: 26.10.2018 r. (piątek), godz.: 16.30 - 18.00

Miejsce: Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli, ul. Sobieskiego 10, sala 61  (II piętro)

Program spotkania:
1.    Przedstawienie nauczycielom biologii specyficznego i właściwego wyposażenia pracowni biologicznej na przykładzie autorskich walizkowych zestawów doświadczalnych „INN-BIOL”.
2.    Wspólne ustalenie listy rekomendowanych pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia doświadczeń i obserwacji ujętych w wymaganiach podstawy programowej. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
3.    Zaznaczenie roli posługiwania się metodą naukową i rozumowaniem naukowym połączonym z rozwiązywaniem różnych problemów na lekcjach biologii.

4.    Zaprezentowanie i przećwiczenie kilku przykładów obserwacji i eksperymentów do wykorzystania na lekcjach biologii.

 

Czas trwania warsztatów: 90 minut

Organizator i prowadzący:Agnieszka Mądzielewska-Jagodzińskadoradca metodyczny z biologii

 

Ze względów organizacyjnych, bardzo proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 25.10.2018 na e-mail agnieszka.madzielewska @edu.bydgoszcz.pl

 

Serdecznie zapraszam,

Agnieszka Mądzielewska-Jagodzińska

tel. 604353423