SIEĆ BIOLOGÓW - METODA PROJEKTÓW NA BIOLOGII

UWAGA ZMIANA! Ze względu na liczne prośby, spotkanie odbędzie się on-line o godzinie 17:00 w aplikacji Teams. Zapraszamy na SPOTKANIE SIECI BIOLOGÓW poświęcone metodzie projektów.

Czytaj więcej!

Deklaracja uczestnictwa w SIECI BIOLOGÓW 2022/2023

Jeśli deklaruje Pan/Pani swoje uczestnictwo w SIECI BIOLOGÓW, proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Czytaj więcej!

Formy i metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na biologii – spotkanie sieci biologów.

Zapraszamy na wspólne poszukiwanie pomysłów na pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Czytaj więcej!

SIEĆ BIOLOGÓW - PIERWSZE SPOTKANIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zapraszamy na pierwsze spotkanie sieci biologów w nowym roku szkolnym.

Czytaj więcej!

SIEĆ BIOLOGÓW - DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Czytaj więcej!

SIEĆ BIOLOGÓW - Edukacja wyprzedzająca na lekcjach biologii – jak stosować tę metodę w praktyce?

Czytaj więcej!

SIEĆ BIOLOGÓW - PIERWSZE SPOTKANIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Czytaj więcej!

SIEĆ BIOLOGÓW 2021/2022- DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Czytaj więcej!

Kreatywny nauczyciel biologii – skąd czerpać inspiracje?

Warsztat dla nauczycieli biologii szkół podstawowych i ponadpodstawowych regionu.

Czytaj więcej!

LABORATORIUM BIOLOGICZNE ON-LINE W KLASIE DRUGIEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Czytaj więcej!