Uczelnie
2 [m] - UKW 3 [m] - WSB 9 [m] - wbn

Instytuty badawcze

10 [m] - IBE 11 [m] - ckk  

Instytucje kultury

   
1 [m] - TP    
Szkoły    
6 [m] - ZSCH    
 Fundacje i stowarzyszenia 
 5 [m] - asante  7 [m] - evi 4 [m] - zhp

 12 [d] - a

 

 13 [d] - fs