Pierwsze spotkanie sieci współpracy fizyków

Opublikowano: 2022-10-17 16:30, Numer artykułu: 58491 , Autor: R.Abdoul

 

Zapraszam na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie w ramach sieci współpracy wszystkich nauczycieli uczących fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Podzielimy się swoimi pomysłami na ten rok, zaplanujemy realizację wspólnych projektów itp. Jeśli będzie taka potrzeba, będą mogli Państwo zgłosić swoje zapotrzebowanie na szkolenia lub pomoc, jaką mógłbym Państwu służyć. Ja ze swojej strony opowiem o organizowanym przeze mnie i jedną z naszych koleżanek konkursie "Fizyka w obiektywie" oraz podzielę się ideą i realizacją projektu "Zbiór nieobliczeniowych zadań z fizyki".

 

Zapraszam serdecznie,

Romaric Abdoul

 

doradca metodyczny ds. fizyki

termin: 24.10.2022

godzina: 18:30

miejsce: ONLINE oraz VI LO w Bydgoszczy, Staszica 4, sala 67 (drugie piętro)

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUdrhKspJKkgtSywNBbq6jiS9mvt3gUIc2S-HIsBkps01%40thread.tacv2/1666016967089?context=%7b%22Tid%22%3a%22e3704c1b-417d-467b-87d8-f766ec30c23a%22%2c%22Oid%22%3a%22ea1ce38d-68ee-454b-a43c-ea15d2110335%22%7d