Stereotypy i ich wpływ na relacje międzykulturowe

W ramach Sieci Edukacji Międzykulturowej zapraszamy na spotkanie, podczas którego zastanowimy się jaką rolę pełnią mity i stereotypy w świadomości społecznej i co z tego wynika. ZAPRASZAMY - 31.01.br. godz. 17.00

Czytaj więcej!

Sieć edukacji międzykulturowej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli realizujących zagadnienia edukacji międzykulturowej, wychowawców oraz nauczycieli etyki, filozofii do uczestnictwa w spotkaniach sieci.

Czytaj więcej!

Materiały ze spotkań sieci edukacji międzykulturowej - rok szkolny 2020/2021

Czytaj więcej!

Spotkania sieci edukacji międzykulturowej w roku szkolnym 2020/2021

Serdecznie zapraszamy nauczycieli realizujących zagadnienia edukacji międzykulturowej, wychowawców oraz nauczycieli etyki, filozofii do uczestnictwa w spotkaniach sieci.
W bieżącym roku szkolnym spotkania odbędą się w formie online, w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 17.00.

Koordynacja i prowadzenie – Joanna Kotwicka

Czytaj więcej!

Etyczny wolontariat - materiały z majowego spoktania sieci edukacji międzykulturowej

Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej!

Gry i zabawy z czterech stron świata

Przekazujemy trochę inspiracji. Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej!

Integracja i edukacja dzieci cudzoziemców w krajach europejskich - materiały ze spotkania sieci współpracy

Zachęcamy do lektury.

Czytaj więcej!

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA i WIELOKULTUROWOŚĆ zestawienie bibliograficzne

W załączeniu przekazujemy zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism za lata 2015-2019 opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy.

Czytaj więcej!