Zapraszamy do współpracy nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego

Pierwsze spotkanie Sieci
Zapraszamy!

Czytaj więcej!

Sieć Nauczycieli Uczących Języka Polskiego Jako Obcego

Zapraszamy do współpracy polonistów różnych typów szkół!

Czytaj więcej!

Sieć Nauczycieli Uczących Języka Polskiego Jako Obcego

Doradcy metodyczni zapraszają do wymiany doświadczeń dotyczących pracy w warunkach edukacji zdalnej w ramach sieci współpracy.

Czytaj więcej!