Spotkanie sieci nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego

Zapraszamy do współpracy nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego !

Czytaj więcej!

Metody pracy na zajęciach nauczania języka polskiego jako obcego

Zapraszamy na obserwację lekcji!

Czytaj więcej!

Jak kształtować sprawność mówienia?

Spotkanie Sieci Nauczycieli Uczących Języka Polskiego Jako Obcego

Czytaj więcej!

Indywidualizacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Zapraszamy na kolejne spotkanie sieci!

Czytaj więcej!

Jak rozmawiać o wartościach w szkole?

Jak rozmawiać o wartościach w szkole czyli edukacja moralna na lekcjach filozofii, etyki i godzinie wychowawczej - spotkanie w aplikacji TEAMS - 7 luty (poniedziałek) godz. 17.00

Czytaj więcej!

Zapraszamy do współpracy nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego

Pierwsze spotkanie Sieci
Zapraszamy!

Czytaj więcej!

Sieć Nauczycieli Uczących Języka Polskiego Jako Obcego

Zapraszamy do współpracy polonistów różnych typów szkół!

Czytaj więcej!

Sieć Nauczycieli Uczących Języka Polskiego Jako Obcego

Doradcy metodyczni zapraszają do wymiany doświadczeń dotyczących pracy w warunkach edukacji zdalnej w ramach sieci współpracy.

Czytaj więcej!