Jak wspomagać ucznia z problemami w zakresie motoryki małej. Część 4. Korygowanie nieprawidłowych chwytów narzędzia pisarskiego.

Zapraszam na czwarte spotkanie z cyklu warsztatów wspomagających kształcenie specjalne.

Czytaj więcej!

Podstawa programowa z Informatyki - Bezpieczeństwo w pracowni komputerowej

Zapraszamy na szkolenie dotyczące realizacji podstawy programowej z informatyki w kontekście bezpieczeństwa związanego z COVID-19 (Praca zdalna i stacjonarna - Teams, Quizizz) które odbędzie się zdalnie na platformie Teams 26 stycznia 2022 roku o godzinie 9:00.

Czytaj więcej!

Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji historycznej i wos

Zaproszenie na warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii i wos szkół ponadpodstawowych oraz sieci współpracy.
17 LUTEGO 2022, 17:00-18:30

Czytaj więcej!

102. rocznica powrotu Bydgoszczy do Macierzy

Jak co roku, 20 stycznia mieszkańcy Bydgoszczy obchodzili rocznicę przyłączenia miasta do odrodzonego państwa polskiego. Jedno z wydarzeń miało miejsce w bydgoskim Miejskim Centrum Kultury, a zostało zrealizowane pod ciekawie brzmiącym tytułem "Flobuda pod ferdeką, czyli "Wieża Kanclerza" i inne wypadki niemego kina znad Brdy".

Czytaj więcej!

Twórczo i kreatywnie na lekcjach języka polskiego

Zapraszam na kolejne spotkanie sieci!

Czytaj więcej!