Sieć nauczycieli matematyki szkół podstawowych

Zapraszamy na ​pierwsze spotkanie sieci, które odbędzie się 13.12.2018 o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy, ul. R. Traugutta 12, III piętro, sala nr 42.
Termin zgłoszeń do 07.12.2018 r. przez formularz rejestracyjny.

Czytaj więcej!

Rola i zadania szkoły/placówki w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów - nabycie przez ucznia kompetencji kluczowych i ich monitoring

Na warsztaty zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych.

Cel: wspomaganie szkół/placówek/nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji matematyki.

Efekty: nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w kształtowaniu kompetencji kluczowych poprzez wybrane metody i formy; wypracowanie formy monitoringu.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 11.12.2018 o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy, ul. R. Traugutta 12, III piętro, sala nr 42.

Termin zgłoszeń do 07.12.2018 r. przez formularz rejestracyjny.

Czytaj więcej!

Spotkanie sieci - język polski jako obcy

Przypominamy o terminie pierwszego spotkania sieci nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego: 28 listopada 2018r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6.

Czytaj więcej!

Zbiór scenariuszy zajęć

Zapraszamy do korzystania ze zbioru scenariuszy zajęć, który powstał w ramach "Programu edukacyjno-informacyjnego: Działania Bydgoszczy na rzecz ochrony klimatu i adaptacje do zmian klimatu".

Czytaj więcej!

Szok kulturowy - strategie akulturacji

Zapraszamy na kolejne spotkanie sieci współpracy nauczycieli realizujących zagadnienia edukacji międzykulturowej, które odbędzie się 28 listopada br. (środa) o godz. 15.00 w Zespole Szkół nr 1, ul. Nakielska 11

Tematyka spotkania: "Szok kulturowy - strategie akulturacji"

Czytaj więcej!