Seminarium "STEREOTYPY - UPRZEDZENIE - DYSKRYMINACJA. Zagrożenia występujące na styku kultur"

Seminarium "STEREOTYPY - UPRZEDZENIE - DYSKRYMINACJA. Zagrożenia występujące na styku kultur".
25.03.2019 - godz. 15.00 Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
Jaki wpływ na kształtowanie postaw społecznych mają stereotypy?
Jak zapobiegać formowaniu się i bezmyślnemu utrwalaniu postaw nacechowanych pogardą do drugiego człowieka?
Jak rozwijać etykę życia społecznego w szkole?
Program:
„Wybrane teksty kultury, które pomogą zrozumieć Innych”
Hanna Gutkowska i Małgorzata Dzięciołowska – Burczy – nauczyciele, bibliotekarze - VII Liceum Ogólnokształcące
„Mocni w niemocy – czy niepełnosprawność i choroba może być naszą siłą?”
Małgorzata Ziętak – nauczyciel, rewalidator w Szkole Podstawowej nr 32
Anna Wiśniewska – nauczyciel, rewalidator w Szkole Podstawowej nr 20
„Od stereotypu do dyskryminacji - niebezpieczne reakcje wobec globalnej wspólnoty”
Joanna Kotwicka – doradca metodyczny
„Mój tata mieszka w innym świecie”
Julia Rozworowska – Wolańska - politolog, dziennikarz
Za

Czytaj więcej!

Spotkanie SIECI Nauczycieli Uczących Języka Polskiego Jako Obcego 20 IIII 2019r.

Czytaj więcej!

DOBRE KINO Z DAWKĄ WIEDZY

Zapraszamy do Kina Helios.

Czytaj więcej!

Studio w klasie, czyli sposób na poprawę relacji

Zapraszamy do lektury opisu dobrej praktyki realizowanej przez Panią Joannę Chełminiak w Szkole Podstawowej nr 2 w Bydgoszczy.

Czytaj więcej!

Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych: "Tutaj Jasio jest najważniejszy... O trudnej sztuce współpracy z rodzicami". - 18 marca 2019 r.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
Informujemy, że miejsca zostały wyczerpane!

Czytaj więcej!