Kalendarium wydarzeń

Listopad 2018


19.11, poniedziałek
Spotkanie Zespołu MOEN

20.11, wtorek
Klasa zróżnicowana kulturowo – potencjał i obawa

20.11, wtorek
Ocenianie kształtujące

22.11, czwartek
Wykorzystanie zestawów walizkowych „INN-BIOL” na lekcjach biologii. Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu, doświadczenia i eksperymentu na zajęciach biologii

23.11, piątek
Innowacyjne pomysły zajęć dodatkowych z biologii – Analiza środowiskowa

27.11 - 28.11
Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) jako narzędzie pracy doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego i nauczyciela

Grudzień 2018


03.12, poniedziałek
TIK na lekcjach języka obcego

11.12, wtorek
Rola i zadania szkoły w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów edukacji wczesnoszkolnej - nabycie przez ucznia kompetencji kluczowych i ich monitoring