Kalendarium wydarzeń

Styczeń 2019


28.01, poniedziałek od 1100
Spotkanie Zespołu MOEN

28.01, poniedziałek od 1530
Warsztaty "Tutaj Jasio jest najważniejszy..."

28.01, poniedziałek od 1530
"ZAGRAJ EKOLOGICZNIE, CZYLI JAK INNACZEJ BUDOWAĆ ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ MŁODYCH MIESZKAŃCÓW BYDGOSZCZY?”

28.01, poniedziałek od 1530
„Ocenianie kształtujące – cele lekcji i nacobezu”

28.01, poniedziałek od 1530
Spotkanie sieci Nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego - Metody pracy- kompetencja pisanie i mówienie

29.01, wtorek
Chemia bez tajemnic-nauczanie przez eksperymentowanie.

30.01, środa od 1430
Wprowadzenie do fundraisingu, definicja, filozofia fundraisingu

31.01, czwartek od 1100
Sieć TIK "Aktywna Tablica"

Luty 2019


05.02, wtorek od 1600
Sieć Wychowawców

06.02, środa od 1430
Praca z darczyńcą i zarządzanie relacjami

07.02, czwartek od 1230
Sieć Wicedyrektorów

07.02, czwartek od 1230 do 1500
Dzień Bezpiecznego Internetu - seminarium

11.02, poniedziałek od 1630
Komunikacja w sytuacjach trudnych (RP)

13.02, środa od 1430
Konstruowanie własnego planu kampanii fundraisingowej

14.02, czwartek od 1600 do 1730
Sieć TIK 50+

15.02, piątek od 1000 do 1200
Spotkanie Zespołu SPE

18.02, poniedziałek od 1630
Komunikacja w sytuacjach trudnych (RP)

21.02, czwartek od 1100
Sieć TIK "Aktywna tablica"

25.02, poniedziałek od 1600
Sieć Młodych Nauczycieli

27.02, środa od 1430
Konsultacje kampanii fundraisingowych