Kalendarium wydarzeń

Luty 2023


13.02, poniedziałek od 1600 do 1900
Szkolenie Rady Pedagogicznej SP 27 - "Bąbel Matematyczny"

13.02, poniedziałek od 1900 do 2030
Spotkanie sieci współpracy - MATeMAtycy

15.02, środa od 1700 do 1830
Piąte spotkanie Sieci TIK Dobre praktyki

15.02, środa od 1700 do 1900
PROLOG - Ogólnopolski konkurs „Historia polskiego i światowego olimpizmu – edycja III”

16.02, czwartek od 1630 do 1800
Warsztaty taneczne "Taniec z rekwizytem. Wykorzystanie zwykłych i niezwykłych przedmiotów w tańcu" część II

20.02, poniedziałek od 1430 do 1600
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)–dostosowanie programów oraz nauczania z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy. Część 1.

20.02, poniedziałek od 1600 do 1730
Klub Twórczego Nauczyciela zaprasza na kolejne spotkanie nauczycieli polobnistów różnych typów szkół

20.02, poniedziałek od 1700 do 1830
Analiza dzieła sztuki…o tym jak zastosowałam myślenie krytyczne –inspiracje

21.02, wtorek od 0830 do 1200
Konkurs olimpijski - szkoły ponadpodstawowe

21.02, wtorek od 1700 do 1830
Sieć geografów - praca z mapą. Zapraszam 21 lutego do Szkoły Podstawowej nr 25 Bydgoszcz na godzinę 17-tą.

22.02, środa od 1000 do 1130
Spotkanie sieci współpracy dla nauczycieli placówek pozaszkolnych: Młodzieżowych Domów Kultury, Pałacu Młodzieży oraz innych placówek wychowania pozaszkolnego z regionu bydgoskiego.

23.02, czwartek od 1630 do 1800
Warsztaty taneczne "Taniec inspirowany regionem kujawsko-pomorskim"

23.02, czwartek od 1630 do 1800
Sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - W świecie znaków rzymskich

23.02, czwartek od 1700 do 1830
Jak uczyć o prawach człowieka? World Café dla nauczycieli historii, wos i HiT (SP i SPP)

27.02, poniedziałek od 1430 do 1600
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)–dostosowanie programów oraz nauczania z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy. Część 1.

27.02, poniedziałek od 1530 do 1800
drugie spotkanie w ramach warsztatu Mówienie, czytanie, pisanie

27.02, poniedziałek od 1700 do 1830
Oceniać, czy nie oceniać? Oto jest pytanie! - Spotkanie pilotażowe Sieci Współpracy nauczycieli przedmiotów artystycznych

27.02, poniedziałek od 1700 do 1900
Spotkanie sieci współpracy nauczycieli języka angielskiego ze szkół ponadpodstawowych

27.02, poniedziałek od 1900 do 2030
Wykład "Matematyczne szanse - czyli jak zmienić nastawienie swoje i swoich uczniów by razem osiągnąć sukces w nauce matematyki"

28.02, wtorek od 1500 do 1715
Rozbudź wyobraźnię uczniów dzięki grafice wektorowej