Zajęcia w ramach projektu „WIEM ROZUMIEM UMIEM"

Miło jest nam poinformować, że razem z Gminą Pruszcz realizujemy przedsięwzięcia w ramach projektu „WIEM ROZUMIEM UMIEM", który obejmuje 4 szkoły podstawowe.

Nasze wsparcie obejmuje zagadnienia podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz wykorzystania metod eksperymentu naukowego.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2.Kształcenie Ogólne. Jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 513 293,75 zł. Wartość projektu – 603 875,00 zł.

Formularz zgłoszenia dla uczestników projektu.

Czytaj więcej!

Doradcy zawodowi poznają lokalny rynek pracy

5 czerwca 2019 r. szkolni doradcy zawodowi mieli okazję poznać specyfikę i organizację pracy w bydgoskiej firmie HANPLAST. Rozmawiano między innymi o rekrutacji, wymaganiach pracodawcy i możliwościach rozwoju pracowników. To już druga, po wcześniejszej wizycie w firmie ARRK Shapers' Polska Sp. z o.o., możliwość poszerzenia wiedzy doradców zawodowych na temat lokalnego rynku pracy. Spotkania były możliwe dzięki wsparciu przedstawicieli Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.

Czytaj więcej!

SIEĆ WYCHOWAWCÓW KLAS

Zapraszamy serdecznie na spotkanie Sieci Wychowawców: 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek), godz. 16.00, MOEN, sala 58.

Czytaj więcej!

SIEĆ DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Zapraszamy serdecznie na spotkanie sieci: 11 czerwca 2019 r. godz. 10.00, sala 40.

Czytaj więcej!

SIEĆ WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ

Zapraszamy serdecznie na spotkanie Sieci Wicedyrektorów: 13 czerwca 2019 r. (czwartek), godz. 12.30, sala 58.

Czytaj więcej!