Podsumowanie seminarium wdrożeniowego projektu "Poszerzamy granice w matematyce".

Dobiega końca projekt w ramach Ścieżek Współpracy "Poszerzamy granice w matematyce". W dniu dzisiejszym odbyło się seminarium wdrażające wypracowane rozwiązania na grunt bydgoskich szkół podstawowych.

Czytaj więcej!

Seminarium wdrożeniowe w ramach projektu "Poszerzamy granice w matematyce"

Zapraszamy nauczycieli matematyki i dyrektorów szkół podstawowych na seminarium wdrożeniowe w ramach projektu „Poszerzamy granice w matematyce”.

Czytaj więcej!

"Ścieżki współpracy" - zaproszenie na warsztaty

Warsztaty dla nauczycieli matematyki w szkole podstawowej

Czytaj więcej!

"Ścieżki współpracy" - wizyta studyjna

W dniach 20-22 września przenieśliśmy się wraz z nauczycielami matematyki i dyrektorami do Niderlandów. Mimo, że wizyta miała postać szkolenia w wersji on-line, okazała się być bardzo owocna i zachęcająca do podjęcia dalszych innowacyjnych działań w dziedzinie nauczania matematyki.

Czytaj więcej!

Program wizyty studyjnej w ramach projektu “Poszerzamy granice w matematyce”

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów z bydgoskich szkół podstawowych do udziału w cyklu spotkań, które realizujemy w ramach projektu "Poszerzamy granice w matematyce".

Czytaj więcej!

Aktywnie w "Ścieżkach Współpracy"

Z radością informujemy, że projekt Ścieżki Współpracy został przedłużony do końca listopada 2021 roku, dzięki czemu mamy możliwość poszerzania wiedzy metodycznej z matematyki zaczerpniętej w projekcie „EduRewolucje”.

Czytaj więcej!

Poszerzamy granice w matematyce - projekt z dofinansowaniem

Przedsięwzięcie przygotowane przez Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy otrzymało dofinansowanie w wysokości 88 995,00 zł w ramach projektu
pt. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” realizowanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej!