Inn-Biol

walizki

Walizkowe zestawy „INN-BIOL” - to autorskie i innowacyjne zestawy edukacyjne do eksperymentu biologicznego prowadzonego na lekcjach biologii oraz w ramach zajęć przyrody. „INN-BIOL” to walizki bogate w przydatne pomoce dydaktyczne  wspomagające proces edukacyjny i „odkrywanie poprzez dociekanie”.

To  zestaw pomocy przygotowany z myślą o realizacji podstawowych i rozszerzonych zagadnień biologicznych metodą eksperymentu i obserwacji, zawartych w podstawie programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Walizki służą do pracy w zespołach oraz mogą być pomocą podczas wykonywania przez uczniów samodzielnych prac badawczych.

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zapewnia szkolenia i scenariusze zajęć z wykorzystaniem walizek „INN-BIOL” niezbędne do uczenia się i praktycznego nauczania.

Koncepcja walizkowych zestawów „INN-BIOL” zrodziła się z wieloletniego doświadczenia autorki w pracy eksperymentalnej na lekcjach biologii.

Walizki są przenośne, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w każdym miejscu nauki, także w czasie wyjazdów i „Zielonych szkół”. Sposób wykorzystania walizek uzależniony jest od tematyki zajęć.

 

„INN-BIOL” mogą być wykorzystywane do wykonywania preparatów nietrwałych i obserwacji mikroskopowych zgodnych z podstawą programową obowiązującą w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, np.:

  • komórek;
  • tkanek roślinnych i zwierzęcych;
  • organizmów mikroskopijnych i ich procesów życiowych np.: protistów;
  • zjawisk przyrodniczych – plazmolizy i deplazmolizy komórek, mitozy.

„INN – BIOL” służą także wykonywaniu prostych, jak i bardzo skomplikowanych, długotrwałych eksperymentów z zakresu:

  • wykrywania substancji organicznych;
  • czynności życiowych organizmów – fermentacja, fotosynteza;
  • fizjologii roślin – kiełkowanie, wzrost i rozwój, wpływ różnych czynników na te procesy;
  • enzymologia – wpływ czynników na katalizę enzymatyczną.

 

Sprzęt i pomoce zgromadzone w walizkach gwarantują możliwość realizacji zaproponowanych przez autorkę scenariuszy kompatybilnych z podstawą programową lub pracę z własnymi scenariuszami nauczycieli.

 

Trzeba jednak pamiętać, że obserwacje i doświadczenia biologiczne wymagają pracy na świeżym materiale i z dostarczeniem substancji o krótkim terminie ważności. Dlatego oprócz sprzętu niezbędnego do ich realizacji, należy zaopatrzyć się w niezbędne produkty wymienione w scenariuszach.