Idea

Ideą utworzenia Mobilnego Centrum Pomocy Dydaktycznych jest zgromadzenie i udostępnianie nauczycielom pomocy dydaktycznych, które pomogą w stymulowaniu dzieci do samodzielnego, swobodnego poszukiwania i rozwiązywania problemów oraz ma na celu wzmocnienie niekonwencjonalnych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych stosowanych przez nauczycieli w pracy z dziećmi.

Nauczyciele zainteresowani wypożyczeniem pomocy dydaktycznych otrzymają szczegółowe informacje u doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów. Zapraszamy do kontaktu.