SZKOLENIA I DORADZTWO DLA PRACOWNIKÓW SYSTEMU WSPOMAGANIA SZKOŁY

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy obejmuje wsparciem uczestników projektu partnerskiego partnerski: "Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego", który realizuje Kujawsko - Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy w ramach programu PO WER Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10.: Wysoka jakość systemu oświaty.
Szczegółowe informacje w serwisie: http://www.bydgoszcz-frdl.pl/projekty/wspomaganie-szkol