UMIEM - WIEM - ROZUMIEM

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy realizuje warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu „WIEM ROZUMIEM UMIEM", który obejmuje 4 szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz. Celem wsparcia jest rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych.