Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów

logo Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach projektu pn. Po co? Dlaczego? Jak?- kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-061/16 odpowiada za organizację szkoleń ukierunkowanych na aktualizację wiedzy i kompetencji nauczycieli oraz studiów podyplomowych. W projekcie weźmie udział 273 nauczycieli. W ramach projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia: szkolenia z zakresu dydaktyki matematyki, metody wykorzystania TIK na lekcji j. angielskiego, programowania i robotyki, specjalistyczne szkolenia z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, studia podyplomowe.

Pliki do pobrania: