„Uczeń zdolny – diagnoza i wspomaganie”

Zapraszamy na drugie w tym roku szkolnym warsztaty metodyczne z cyklu „Instrumenty aktywności ucznia zdolnego”, tym razem dla nauczycieli matematyki bydgoskichszkół
z cyklu „Instrumenty aktywności ucznia zdolnego”, które odbędą się 11 marca 2019 r. o godzinie 15:30 w świetlicy Gimnazjum nr 27, przy ul. Kruszwickiej 2 w Bydgoszczy.

 

Warsztaty metodyczne „Uczeń zdolny – diagnoza i wspomaganie” poprowadzi Katarzyna Fredyk (doradca metodyczny z zakresu matematyki MOEN), której wiedza, kompetencje i doświadczenie będą nieocenionym źródłem informacji dla zainteresowanych nauczycieli.

Odbiorcy: nauczyciele matematyki w bydgoskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

 

Przewidziany czas spotkania – 2 godziny dydaktyczne.

 

Zgłoszenia do  7 marca 2019 r. prosimy kierować do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 371 26 56.