Spotkanie sieci - język polski jako obcy

Przypominamy o terminie pierwszego spotkania sieci nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego: 28 listopada 2018r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6.