Recepta na sukces – rozwijanie wybranych umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej z wykorzystaniem elementów OK.

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztat

 

Recepta na sukces – rozwijanie wybranych umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej z wykorzystaniem elementów OK.

 

Nauczyciel po spotkaniu:

  • Zna ideę i podstawowe zasady oceniania kształtującego,
  • Wzbogaci swój warsztat pracy o zestaw kryteriów do wybranych umiejętności polonistycznych,
  • Potrafi samodzielnie przygotować kryteria sukcesu,

 

odbędzie się 15 listopada2018r. czwartek

w godzinach od 16.30 do 18.00

w Szkole Podstawowej nr 14 ul Żmudzka 12

 

Zapisy na adres: beata.michalik@edu.bydgoszcz.pl

Zapraszają:

Beata Michalik

Krystyna Tomecka