Dobre praktyki

Zapraszamy do przekazywania materiałów, informacji i relacji dotyczących dobrych praktyk realizowanych w Państwa placówkach. Pliki, które zostaną zamieszczone na stronie MOEN prosimy przesyłać na adres: moen.dyrektor@edu.bydgoszcz.pl