„Mam prawo wiedzieć – o globalnych współzależnościach”

Zapraszamy na konferencję organizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

Czytaj więcej!

Podróż z klockami Lego oraz Metoda 6 klocków

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na kolejne trzecie spotkanie pt. "Podróż z klockami Lego" dotyczące wykorzystania klocków Lego w procesie wizualizacji zagadnień matematycznych.

Po realizacji zagadnień związanych z symetrią oraz pola i obwody zapraszamy na warsztaty: METODA 6 KLOCKÓW

13.12.2018 r. czwartek w godzinach 16.30 – 18.00
Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy ul. Żmudzka 12

Krystyna Tomecka i Beata Michalik

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz rejestracyjny.

Czytaj więcej!

Sieć nauczycieli matematyki szkół podstawowych

Zapraszamy na ​pierwsze spotkanie sieci, które odbędzie się 13.12.2018 o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy, ul. R. Traugutta 12, III piętro, sala nr 42.
Termin zgłoszeń do 07.12.2018 r. przez formularz rejestracyjny.

Czytaj więcej!

Rola i zadania szkoły/placówki w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów - nabycie przez ucznia kompetencji kluczowych i ich monitoring

Na warsztaty zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych.

Cel: wspomaganie szkół/placówek/nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji matematyki.

Efekty: nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w kształtowaniu kompetencji kluczowych poprzez wybrane metody i formy; wypracowanie formy monitoringu.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 11.12.2018 o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy, ul. R. Traugutta 12, III piętro, sala nr 42.

Termin zgłoszeń do 07.12.2018 r. przez formularz rejestracyjny.

Czytaj więcej!

Spotkanie sieci - język polski jako obcy

Przypominamy o terminie pierwszego spotkania sieci nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego: 28 listopada 2018r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6.

Czytaj więcej!