Kadra

Dyrektor MOEN
   

dr Łukasz KOSIŃSKI
tel. 52 322 29 05, kom.882 094 340

e-mail: moen.dyrektor@edu.bydgoszcz.pl

Nauczyciele konsultanci / specjaliści

 

 

  Agnieszka BEŚKA-ZASADOWSKA
tel. 52 322 29 05 w.159, kom. 785 122 701
e-mail: agnieszka.beska@edu.bydgoszcz.pl

 

 

 

Nina CUSKE 

tel. 52 322 29 05
e-mail: nina.cuske@edu.bydgoszcz.pl

 

  Ewelina RUPIŃSKA
tel. 52 322 29 05
   

Michał MAXELON
tel. 52 322 29 05 w.164, kom. 785 122 699
e-mail: michal.maxelon@edu.bydgoszcz.pl

   

dr Paweł ZAŁĘCKI
tel. 52 322 29 05 w.160
e-mail: pawel.zalecki@edu.bydgoszcz.pl

  Administracja
    Agnieszka HANYŻEWSKA (sekretarz)
tel. 52 322 29 05
e-mail: moen@edu.bydgoszcz.pl
    Paweł RZYSKO
tel. 52 322 29 05 w.160
e-mail: pawel.rzysko@edu.bydgoszcz.pl
Doradcy metodyczni

 

 

Małgorzata ACALSKA, j. polski
tel. 52 322 29 05

Zespół Szkół nr 29
e-mail: malgorzata.acalska@edu.bydgoszcz.pl

 

   

Dorota CHOROBIŃSKA, przedmioty artystyczne
tel. 52 322 29 05

Szkoła Podstawowa nr 47
e-mail: dorota.chorobinska@edu.bydgoszcz.pl

 

   

Aleksandra CIESZYŃSKA, religia
kom. 603 641 350

Szkoła Podstawowa nr 63
e-mail: aleksandra.cieszynska@edu.bydgoszcz.pl

 

   

Joanna DĄBROWSKA, j. angielski
kom. 795 458 084

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6
e-mail: joanna.dabrowska@edu.bydgoszcz.pl

 

   

Katarzyna FREDYK, matematyka
kom. 665 262 016

Szkoła Podstawowa nr 41
e-mail: katarzyna.fredyk@edu.bydgoszcz.pl

 

   

Aleksandra GÓRNA, j. niemiecki
kom. 692 135 121

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
e-mail: aleksandra.gorna@edu.bydgoszcz.pl

 

   

Ewa JĘDRZEJCZAK-TARANEK, historia
tel. 52 322 29 05

Szkoła Podstawowa nr 35
e-mail: ewa.jedrzejczak@edu.bydgoszcz.pl

 

   

Joanna KOTWICKA, edukacja ucznia cudzoziemskiego i reemigranta
tel. 52 322 29 05

Zespół Szkół Nr 1
e-mail: joanna.kotwicka@edu.bydgoszcz.pl

 

 

 

 

 

Agnieszka MĄDZIELEWSKA-JAGODZIŃSKA, biologia
tel. 52 322 29 05

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
e-mail: agnieszka.madzielewska@edu.bydgoszcz.pl

 

   

Beata MICHALIK, edukacja wczesnoszkolna

tel. 52 322 29 05
Szkoła Podstawowa nr 14
e-mail: beata.michalik@edu.bydgoszcz.pl

 

   

Anna NAKIELSKA-KOWALSKA, j. polski
tel. 52 322 29 05

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
e-mail: anna.nakielska@edu.bydgoszcz.pl

 

   

Jolanta NOWAK, chemia
kom. 500 198 595

Zespół Szkół nr 35
e-mail: jolanta.nowak@edu.bydgoszcz.pl

 

    dr Małgorzata OSTROWSKA, wychowanie fizyczne
kom. 603 210 937
Szkoła Podstawowa nr 64
e-mail: malgorzata.ostrowska@edu.bydgoszcz.pl

 

 

 

 

 

dr Jerzy Norbert RADOMSKI, geografia
tel. 52 322 29 05

Szkoła Podstawowa nr 37
e-mail: jerzy.radomski@edu.bydgoszcz.pl

 

 

 

 

 

Krystyna TOMECKA, edukacja wczesnoszkolna
tel. 52 322 29 05

Zespół Szkół nr 19
e-mail: krystyna.tomecka@edu.bydgoszcz.pl