Zbiór scenariuszy zajęć

BEE Zapraszamy do korzystania ze zbioru scenariuszy zajęć, który powstał w ramach "Programu edukacyjno-informacyjnego: Działania Bydgoszczy na rzecz ochrony klimatu i adaptacje do zmian klimatu".