warsztaty: Motywacja ucznia a skuteczność kształcenia 27 V 2019r.

warsztaty: Motywacja ucznia a skuteczność kształcenia 27 V 2019r. zapraszamy do udziału w szkoleniu nauczycieli języka polskiego

Czytaj więcej!

warsztaty: Motywacja ucznia a skuteczność kształcenia 27 V 2019r.

warsztaty: Motywacja ucznia a skuteczność kształcenia 27 V 2019r. zapraszamy do udziału w szkoleniu nauczycieli języka polskiego

Czytaj więcej!

Warsztaty: „Kompetencje międzykulturowe – jak je rozwijać?” 24.05.2019r., godz. 15.00, ZS nr 1, ul. Nakielska 11

Warsztaty: „Kompetencje międzykulturowe – jak je rozwijać?”
Termin: 24.05.2019r. (piątek), godz.15.00 – 17.30
Miejsce: Zespół Szkół nr 1, ul. Nakielska 11
Kompetencje międzykulturowe stanowią kapitał społeczności wielokulturowych. W tym kontekście trening kulturowy (międzykulturowy) jest nabywaniem doświadczenia i wrażliwości na ubogacającą odmienność innych. Podczas spotkania odpowiemy między innymi na pytania:
- jak skutecznie komunikować się w grupie międzykulturowej,
- jakiego rodzaju kompetencje mogą ułatwić proces adaptacji kulturowej,
- i jak integrować grupę międzykulturową.
Zapraszamy serdecznie!

Czytaj więcej!

Seminarium "STEREOTYPY - UPRZEDZENIE - DYSKRYMINACJA. Zagrożenia występujące na styku kultur"

Seminarium "STEREOTYPY - UPRZEDZENIE - DYSKRYMINACJA. Zagrożenia występujące na styku kultur".
25.03.2019 - godz. 15.00 Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
Jaki wpływ na kształtowanie postaw społecznych mają stereotypy?
Jak zapobiegać formowaniu się i bezmyślnemu utrwalaniu postaw nacechowanych pogardą do drugiego człowieka?
Jak rozwijać etykę życia społecznego w szkole?
Program:
„Wybrane teksty kultury, które pomogą zrozumieć Innych”
Hanna Gutkowska i Małgorzata Dzięciołowska – Burczy – nauczyciele, bibliotekarze - VII Liceum Ogólnokształcące
„Mocni w niemocy – czy niepełnosprawność i choroba może być naszą siłą?”
Małgorzata Ziętak – nauczyciel, rewalidator w Szkole Podstawowej nr 32
Anna Wiśniewska – nauczyciel, rewalidator w Szkole Podstawowej nr 20
„Od stereotypu do dyskryminacji - niebezpieczne reakcje wobec globalnej wspólnoty”
Joanna Kotwicka – doradca metodyczny
„Mój tata mieszka w innym świecie”
Julia Rozworowska – Wolańska - politolog, dziennikarz
Za

Czytaj więcej!

Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych: "Tutaj Jasio jest najważniejszy... O trudnej sztuce współpracy z rodzicami". - 18 marca 2019 r.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
Informujemy, że miejsca zostały wyczerpane!

Czytaj więcej!

25 II 2019 r. VII Przegląd Dokonań Artystycznych Bydgoskich Szkół - Spotkanie z Herbertem

VII Przegląd Dokonań Artystycznych Bydgoskich Szkół - Spotkanie z Herbertem, 25 II 2019 r., Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy ul. Z.Krasińskiego 10, zapraszamy członków Klubu Twórczego Nauczyciela
Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie finansowe w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych 2019.

Czytaj więcej!

Sieć współpracy nauczycieli kontraktowych na ścieżce awansu zawodowego

Zapraszam nauczycieli kontraktowych na spotkanie w ramach sieci współpracy nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.

Czytaj więcej!

Spotkanie sieci - język polski jako obcy

Przypominamy o terminie pierwszego spotkania sieci nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego: 28 listopada 2018r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6.

Czytaj więcej!

Szok kulturowy - strategie akulturacji

Zapraszamy na kolejne spotkanie sieci współpracy nauczycieli realizujących zagadnienia edukacji międzykulturowej, które odbędzie się 28 listopada br. (środa) o godz. 15.00 w Zespole Szkół nr 1, ul. Nakielska 11

Tematyka spotkania: "Szok kulturowy - strategie akulturacji"

Czytaj więcej!

Zapraszamy do nowej sieci nauczycieli edukacji międzykulturowej

Czytaj więcej!