„Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi” KROJANTY 1939 - prawdy, mity, legendy

Zapraszamy na spotkanie organizowane przez Muzeum Oświaty w Bydgoszczy.

Czytaj więcej!

Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

Czytaj więcej!

UNIHOKEJ KROK PO KROKU

Czytaj więcej!

Spotkanie członków Klubu Twórczego Nauczyciela

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego - członków Klubu Twórczego Nauczyciela na pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie sieci.
Spotkanie odbędzie się 1 października 2018 roku o godzinie 15.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy ul. Staszica 4 w sali nr 46 (I piętro).

W programie spotkania:
• zaplanowanie działań KLUBU w roku szkolnym 2018/2019,
• dokonanie przegląd innowacyjnych metod pracy z poezją w kontekście realizacji projektu dotyczącego twórczości Zbigniewa Herberta,
• przekazanie informacji na temat egzaminu ósmoklasisty.

Zapraszamy do wspólnych działań członków Klubu i osoby zainteresowane współpracą z nami.
Małgorzata Acalska, Anna Nakielska - Kowalska

Czytaj więcej!

Rola i zadania opiekuna stażu

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy przyjmują funkcję opiekuna stażu na bezpłatne warsztaty.
Podczas spotkania zostaną omówione obowiązki opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz zagadnienia związane z arkuszem obserwacji zajęć.

Termin: 24 września 2018 r.
Miejsce: Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jana III Sobieskiego 10, II piętro, sala nr 58.

Warsztaty prowadzi: dr Małgorzata Ostrowska

Zapisy drogą e-mail: malgorzata.ostrowska@edu.bydgoszcz.pl

Czytaj więcej!