Uczelnie
2 [m] - UKW 3 [m] - WSB

9 [m] - wbn

Instytuty badawcze

10 [m] - IBE 11 [m] - ckk  

Instytucje kultury

   
1 [m] - TP  15 [m] - h  
Szkoły i placówki    
6 [m] - ZSCH

  14 [m] - ppp1

 
 Fundacje i stowarzyszenia 
 5 [m] - asante  7 [m] - evi 4 [m] - zhp

12 [d] - a  

13 [d] - fs

 

16 [m] - ora

Przedsiębiorcy

 17 [m] - BPPT