Relacja z Konferencji "Erasmus+ zmienia i otwiera umysły"

Opublikowano: 2023-10-20 14:50, Numer artykułu: 73525 , Autor: J.Gralak

19 października miała miejsce Konferencja pod tytułem "Erasmus+ zmienia i otwiera umysły" w ramach Kampanii Informacyjnej Regionalnych Punktów Informacyjnych FRSE, reprezentowanych przez panią  Anna Borysiak – starszą wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, oraz panią Lucynę Brodziak - dyrektorkę Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy.

 

Podczas tego wydarzenia omówiono szerokie możliwości, jakie program Erasmus+ oferuje w sektorze Edukacji Szkolnej. Prezentacja skupiła się na kwestiach związanych z rozpoczęciem przygody z Erasmusem, procesem rejestracji placówki, jej internacjonalizacją oraz wyborem odpowiednich działań. Nie zabrakło także analizy kwestii kluczowych dla składania wniosków w sektorze Edukacji Szkolnej, a także konkretnych wytycznych dla bydgoskich placówek, przekazanych przez panią inspektor z referatu Strategii i Jakości Edukacji Wydziału Edukacji i Sportu Miasta Bydgoszczy - panią Marlenę Richert. 

 

Niezwykle istotnym elementem konferencji był panel dyskusyjny, w którym wzięli udział uczestnicy projektów z sektora Edukacji Szkolnej, w tym dyrektorzy i nauczyciele z następujących placówek:

  • Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy, która posiada Akredytację Erasmus+ w sektorze Edukacji Szkolnej. Placówka może pochwalić się 21-letnią historią współpracy międzynarodowej, obejmującą wymianę uczniów, kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz inwestycje w cyfryzację placówki. Szkołę reprezentowała pani Ada Bielawska wraz z dyrektorem Wojciechem Konarskim.

  • Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej, która realizuje niezwykły projekt - 37 mobilności nauczycieli w ciągu jednego roku. Placówkę reprezentowały panie dyrektorki: Justyna Łukaszewicz i Hanna Paetzke, a także koordynatorka, pani Agata Batorska.

  • Przedszkole nr 66 w Bydgoszczy, jedyne przedszkole w Bydgoszczy z Akredytacją Erasmus+. Przedszkole to ma wiele lat doświadczenia w prowadzeniu projektów, doskonaleniu kadry oraz realizacji projektów z dziećmi. Przedszkole reprezentowały panie Katarzyna Krzemińska i Dorota Kopczyńska.

  • Zespół Szkół nr 24 w Bydgoszczy, placówka realizująca projekt współpracy o dużym budżecie, który jest koordynowany przez polskiego partnera. To pierwszy projekt tego rodzaju w naszym mieście. Placówkę reprezentowali pani wicedyrektor Aleksandra Niemczyk-Zając oraz pan dyrektor Leszek Sobieraj.

Podczas konferencji mieliśmy również przyjemność gościć pana Marcina Witkowskiego, eksperta, który jest reprezentantem Narodowej Agencji Programu Erasmus+, a konkretnie Biura do spraw współpracy z regionami. Pan Witkowski podzielił się informacjami na temat nowej formuły współpracy z regionami, znaną jako InnHUB.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tym wydarzeniu i zachęcamy do korzystania z szerokiem oferty współpracy w ramach Erasmus+.