Podsumowanie spotkań sieci koordynatorów projektów międzynarodowych w roku szkolnym 2022/2023

Opublikowano: 2023-05-26 14:16, Numer artykułu: 69066 , Autor: J.Gralak

25 maja odbyło się podsumowanie pracy sieci koordynatorów projektów międzynarodowych.

Podczas spotkania nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej omawiali realizowany przez nich projekt, w którym podjęli się aż 37 mobilności w trzy miesiące. Projekt zawierał mieszaną formę wyjazdów od kursów i szkoleń, po obserwacje pracy, zwane „job shadowing” oraz pracę w szkołach partnerskich, czyli teaching assignment". Szkoła w Nowej Wsi Wielkiej realizuje projekt polegający na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole, gdzie rozwiązania metodologiczne połączone są z nowoczesną technologią. Jest to ich pierwszy projekt Erasmus+, którego realizacji od początku bardzo kibicujemy. Podczas naszego spotkania projekt przedstawiony był przez koordynatorkę, panią Agatę Batorską, panią Marcelinę Kałużę oraz pana Szymona Górnego. Szczegłówe relacje z realizacji projektu dostępne są na stronie: Erasmus+ – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej (polskaszkola.pl).

Kolejną szkołą, która upowszechniała rezultaty, wypracowane podczas realizowanego projektu, był Zespół Szkół nr 24 w Bydgoszczy. Realizowany tam projekt muzyczny „Love music, Love yourself” współprowadzony jest z partnerami z Turcji, Rumunii, Północnej Macedonii i Hiszpanii. Projekt o numerze KA220, oprócz wymiany nauczycieli, zakłada także wymianę grup uczniów. Koordynatorka projektu, pani Katarzyna Nawrocka, prezentowała działania podejmowane w ramach poszczególnych zadań. Jesteśmy pod wrażeniem już wypracowanych rezultatów projektu, ilości zaangażowanych uczniów oraz jakości podjętych działań. Zapraszamy na stronę projektu:Erasmus+ Zespół Szkół nr 24 (zs24.bydgoszcz.pl)


Ostatnią prezentującą się szkołą była akredytowana Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy. Jest to placówka realizująca pięcioletni Plan Erasmusa, która w ramach przyznanej na 5 lat Akredytacji Erasmus+, realizuje cele długofalowe, które zmierzają do polepszenia jakości pracy szkoły, zarówno w kontekście pracy dydaktycznej nauczycieli, jak i zaangażowania uczniów w proces uczenia się. Pierwszy rok Akredytacji polegał na wyjazdach szkoleniowych nauczycieli, z czego kilka już się odbyło. Łącznie w pierwszym roku Akredytacji mobilnością objętych zostanie 14 nauczycieli, w ramach pięciu realizowanych przez placówkę celów. Do celów należą między innymi: praca nad międzykulturowością uczniów od klas najmłodszych, praca z uczniami ze środowisk defaworyzowanych oraz rozwijanie wśród uczniów postaw obywatelskich i demokratycznych. Prezentujący nauczyciele, pani Ewa Bednarek, pani Ada Bielawska oraz pani Martyna Zielińska — opowiadały o metodach i technikach pracy, które wyniosły z zagranicznych szkoleń, a które mogą okazać się pomocne podczas pracy z dziećmi w naszych szkołach. Artykuły o charakterze metodycznym znaleźć można na stronie projektu: Erasmus+ 2022/23 SP 41 Bydgoszcz (era2022sp41.blogspot.com)

Upowszechnianie projektów było doskonałą okazją do wymiany dobrych praktyk, inspiracji oraz kontaktów do placówek zagranicznych, z którymi można nawiązać współpracę.

Kolejne spotkanie sieci odbędzie się w nowym roku szkolnym, zapraszamy wszystkich, którzy już realizują projekty oraz tych, którzy zastanwiają się, od czego zacząć.