II Ogólnopolski Konkurs Twórczości Nauczycieli PasJa-Edukacja 2023

Opublikowano: 2024-02-22 11:25, Numer artykułu: 65982 , Autor: A.Podżerek

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Nauczycieli PasJA – Edukacja 2023.

W tym roku Patronat Honrowy nad konkursem objął Prezydent Bydgoszczy Pan Rafał Bruski oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik.

 

Konkurs skierowany do wszystkich nauczycieli placówek oświatowych (przedszkoli, szkól podstawowych, szkół ponadpodstawowych, techników, szkół branżowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, burs i internatów, poradni psychologiczno-pedagogicznych) pracujących w roku szkolnym 2022/23. 

Celem konkursu jest między innymi:

  • prezentacja twórczości nauczycieli w obszarach: literackim, plastycznym, edukacyjnym;
  • inspirowanie dzieci i młodzieży oraz innych nauczycieli do podejmowania działań plastycznych, literackich jako formy samodoskonalenia;
  • wymiana doświadczeń między nauczycielami różnych szczebli edukacyjnych,
  • promocja Bydgoszczy jako miasta twórczego, rozwijającego i wspierającego nauczycieli;
  • rozwijanie założeń edukacji regionalnej.

 

Konkurs prowadzony będzie w trzech kategoriach:

A.    Literacka – opowiadanie  „Edukacja przyszłości

B.     Plastyczna – plakat „Mój region – moja pasja”

C.     Edukacyjna – scenariusz lekcji lub innego przedsięwzięcia edukacyjnego dotyczącego edukacji regionalnej (promocja własnego regionu)np. wycieczka, godzina wychowawcza, wyjście w teren

 

Regulamin konkursu w załączniku. 

 

Obecnie Kapituła konkursu ocenia nadesłane prace.