Kongres ochrony środowiska "Chrońmy klimat!"

Zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie oraz zachęcamy do udziału w konkursach ekologicznych.