Kreatywne i krytyczne myślenie czyli jak zaangażować uczniów w rozwiązywanie problemów podczas różnorodnych zajęć edukacyjnych.

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Nauczyciel po spotkaniu:
• wie jak w ciekawy sposób pobudzić samodzielne i nieszablonowe myślenie u uczniów,
• potrafi tworzyć oryginalne i efektywne ćwiczenia na różnorodne zajęcia edukacyjne.
Termin: 23 maja godzina 16.30- 18:00 SP 14 ul Żmudzka 12

Czytaj więcej!

Metoda 6 klocków. Podróż z klockami Lego – cykl spotkań mających na celu wykorzystanie klocków Lego w procesie wizualizacji zagadnień matematycznych.

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Metoda 6 klocków
. Nauczyciel po spotkaniu:
Zna podstawowe zasady pracy z klockami Lego w podanym zakresie tematycznym
, posiada przykładowy materiał dydaktyczny.
Termin: 30 maja - czwartek, godzina 16:30 - 18:00, SP 14, ul. Żmudzka 12

Czytaj więcej!

Recepta na sukces – rozwijanie wybranych umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej z wykorzystaniem elementów OK.

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciel po spotkaniu:
• Zna ideę i podstawowe zasady oceniania kształtującego,
• Wzbogaci swój warsztat pracy o zestaw kryteriów do wybranych umiejętności polonistycznych,
• Potrafi samodzielnie przygotować kryteria sukcesu
Termin: 16 maja - czwartek, godzina 16:30 - 18:00, SP 14, ul. Żmudzka 12

Czytaj więcej!

• Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „WYGRA GRA”

Zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do współpracy do współtworzenia do współdziałania w sieci WYGRA GRA Kolejne spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. czwartek w godzinach od 16.30 do 18.00 w Szkole Podstawowej nr 14 ul Żmudzka 12

Czytaj więcej!

7. Podróż z klockami Lego – cykl spotkań mających na celu wykorzystanie klocków Lego w procesie wizualizacji zagadnień matematycznych.

Podróż z klockami Lego – cykl spotkań mających na celu wykorzystanie klocków Lego w procesie wizualizacji zagadnień matematycznych.

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Warsztat ten dotyczy Metody 6 klocków i powtórzony na życzenie nauczycieli.

11 kwietnia - czwartek - godzina 16.30. - 18.00, SP 14, ul Żmudzka 12


Nauczyciel po spotkaniu:

- zna podstawowe zasady pracy z klockami Lego w podanym zakresie tematycznym,
- posiada przykładowy materiał dydaktyczny.

Czytaj więcej!

Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „WYGRA GRA”

Zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

do współpracy
do współtworzenia
do współdziałania w sieci WYGRA GRA
Kolejne spotkanie odbędzie się

21 marca 2019 r. czwartek

w godzinach od 16.30 do 18.00

w Szkole Podstawowej nr 14 ul Żmudzka 12

Czytaj więcej!

Podróż z klockami Lego – cykl spotkań mających na celu wykorzystanie klocków Lego w procesie wizualizacji zagadnień matematycznych.

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Cykl pięciu spotkań z klockami Lego obejmowałby następujące zagadnienia matematyczne:
- pola i obwody,
- symetria,
- kodowanie,
- gry matematyczne,
- zabawy logiczne.

Nauczyciel po spotkaniu:
• Zna podstawowe zasady pracy z klockami Lego w podanym zakresie tematycznym,
• posiada przykładowy materiał dydaktyczny.

Termin: 14 marca - czwartek, godzina 16:30 - 18:00, SP 14, ul. Żmudzka 12

Czytaj więcej!

Recepta na sukces – rozwijanie wybranych umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej z wykorzystaniem elementów OK.

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel po spotkaniu:
• Zna ideę i podstawowe zasady oceniania kształtującego,
• Wzbogaci swój warsztat pracy o zestaw kryteriów do wybranych umiejętności polonistycznych,
• Potrafi samodzielnie przygotować kryteria sukcesu

Termin: 7 marca - czwartek, godzina 16:30 - 18:00, SP 14, ul. Żmudzka 12

Czytaj więcej!

Warsztat „Ciekawskie jajo” rola doświadczeń i eksperymentów w rozwijaniu kompetencji kluczowych małego dziecka

Pozwól dziecku eksperymentować!

Czytaj więcej!

Warsztat Podróż z klockami Lego- wykorzystanie klocków Lego w procesie wizualizacji zagadnień matematycznych

Zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
14 lutego 2019r. godzina 16.30 SP14

Czytaj więcej!