PROGRAM EDUKACYJNO-INFORMACYJNY DZIAŁANIA BYDGOSZCZY NA RZECZ OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJE DO ZMIAN KLIMATU

logo edukator PROGRAM EDUKACYJNO-INFORMACYJNY DZIAŁANIA BYDGOSZCZY NA RZECZ OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJE DO ZMIAN KLIMATU. Zapraszamy nauczycieli każdego przedmiotu ze wszystkich poziomów edukacyjnych do uczestnictwa w: - Seminarium – 18.09.2018 r. - Wycieczce edukacyjnej – 18.09.2018 r. - Sieci współpracy i wymiany doświadczeń - październik 2018 r. - Konkursie na scenariusz tematyczny - listopad 2018 r. Szukamy Bydgoskiego Edukatora Ekologicznego!

Pliki do pobrania: