Podstawy lean thinking dla nauczycieli, czyli jak budować kompetencje pożądane przez najlepszych pracodawców.

 

 

Podstawy lean thinking dla nauczycieli, czyli jak budować kompetencje pożądane przez najlepszych pracodawców.

 

Opracowanie: Joanna Czerska, www.leaneducation.pl

Nazwa szkolenia

Podstawy lean thinking dla nauczycieli, czyli jak budować kompetencje pożądane przez najlepszych pracodawców

Forma:

Warsztaty z niekomputerową grą symulacyjną

Czas trwania:

7 godz. dydaktycznych

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie koncpecji lean thinking (kaizen) – zestawu uniwersalnych kompetencji pożądanych przez najlepszych pracodawców. W toku zagłębiania się w tajniki kaizen nauczyciele poznają techniki pracy z uczniami przy wykorzystaniu wartości grupy, 10 zasad kaizen oraz gry symulacyjnej lean thinking.  (obejrzyj prezentację).

6 godzin wspólnej pracy oparte będzie na pracy wg 10 zasad kaizen (zobacz grafikę):

 1. Porzuć stare zasady myślenia i działania
 2. Myśl o sposobach by I-sza zasada stała się możliwa do realizacji
 3. Nie rób wyjątków! Zmieniaj i doskonal!
 4. Szukaj najprostszego rozwiązania, a nie najlepszego
 5. Błędy naprawiaj od ręki
 6. Używaj rozumu a nie portfela
 7. Problemy to nasze możliwości
 8. Zawsze 5 razy powtarzaj „dlaczego?” by dotrzeć do przyczyny problemu
 9. Szukaj pomysłów angażując innych
 10. Doskonalenie nie ma końca

Te 10 zasad oraz zestaw wartości sporządzonych przez grupę stanowią podstawę do zmiany postaw w toku pracy zespołowej, w obliczu wyzwań i problemów oraz efektywnego korzystania z posiadanych zasobów tj. talenty, wiedza, pieniądze, materiały.

Szkolenie jest również wprowadzeniem do bezpłatnego, rocznego programu Młody Lean Lider edycja 2018-2019 (zobacz więcej), w którym uczestniczą nauczyciele ze swoimi grupami uczniów budując unikalne na rynku pracy kompetencje. Zwycięzcami edycji 2017-2018 była grupa DELTA z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy.

 

Zakres szkolenia obejmuje następujące elementy:

 • Wprowadzenie do programu Młody Lean Lider
 • Lean i 10 zasad kaizen
 • Praca na wartościach
 • Identyfikacja muda (strat/marnotrawstwa)
 • Analiza procesu
 • Wskaźniki w ciągłym doskonaleniu
 • Zarządzanie ciągłym doskonaleniem

Materiały, które otrzymają nauczyciele

 • Zestaw materiałów do gry symulacyjnej lean thinking
 • Poradnik Młodego Lean Lidera
 • Plakat „10 zasad kaizen”
 • Program zajęć lekcyjnych „Młody Lean Lider” wraz ze scenariuszami lekcji oraz prezentacjami i in. materiałami pomocniczymi.

Prowadzący: Joanna Czerska, Iwona Paliwoda, Fundacja Lean Education (www.leaneducation.pl)

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele uczniów w wieku 13-19 lat szkół podstawowych, zawodowych, techników i liceów

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce szkolenia:

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jana III Sobieskiego 10
85-060 Bydgoszcz

Termin:

19 stycznia 2019 (sobota)

godz. 09:00 – 15.00

Koordynator formy:

Agnieszka BEŚKA-ZASADOWSKA - konsultant MOEN

Typ placówki
Stopień awansu zawodowego