„Mam prawo wiedzieć – o globalnych współzależnościach”

a

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

„Mam prawo wiedzieć – o globalnych współzależnościach”


Miejsce –Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
ul. Jana III Sobieskiego 10

 

10.12.2018 (poniedziałek), godz. 15.30

 

 

Celem konferencji jest:

- przybliżenie uczestnikom różnych aspektów zjawiska globalizacji i wyzwań współczesnego świata,

- popularyzacja działań na rzecz sprawiedliwego świata i zrównoważonego rozwoju,

- przedstawienie funkcjonowania jednostki i społeczeństw we współczesnym świecie regulowanym procesami globalizacyjnymi.

Adresaci: nauczyciele geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele realizujący zagadnienia edukacji międzykulturowej, edukacji globalnej, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacji na rzecz praw człowieka oraz wszystkich nauczycieli zainteresowanych tematyką.

Koszt uczestnictwa: bezpłatny

Program konferencji:

15.30 - Przywitanie

15.35 - „Globalizacja a klęski środowiska naturalnego”- dr Jerzy Radomski – doradca metodyczny MOEN

 16.05 - „Globalizacja a bogactwo i bieda” - Joanna Kotwicka – doradca metodyczny MOEN

16.35 - „Globalizacja a edukacja” - dr Łukasz Kosiński – Dyrektor MOEN

17.05 - przerwa kawowa

 17.20 - „Z perspektywy indywidualnej na globalną. O tym jak małe podróże mogą zmienić ludzi
i społeczność”
 - Grzegorz Wałęsa – psycholog, coach, psycholog klinicysta w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy  

17.50 - „Sprawiedliwy handel na rzecz zrównoważonego rozwoju” na przykładzie marki PuroFairtrade

18.20 – Dyskusja i podsumowanie

 
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz rejestracyjny.

Typ placówki
Stopień awansu zawodowego