ZAPRASZAMY SZKOŁY Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DO ZGŁASZANIA SIĘ DO PROJEKTU:
 „MOje E-Nauczanie. Kre@tywna edukacja cyfrowa - wsparcie dla szkół”  realizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu  „LEKCJA:ENTER”!

 

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest grantobiorcą wyłonionym w ramach konkursu prowadzonego przez Fundację Orange i jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa pomorskiego. Realizuje cykl bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży.

Celem bezpłatnych szkoleń w ramach projektu grantowego „MOje E-Nauczanie. Kre@tywna edukacja cyfrowa - wsparcie dla szkół” jest podniesienie kompetencji cyfrowych 600 nauczycieli z terenu województwa pomorskiego w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów i ich modyfikacja oraz tworzenie własnych, a także podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie nauczyciele/nauczycielki przedmiotów ogólnokształcących uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), szkół publicznych i szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych.

W projekcie grantowym musi uczestniczyć członek kadry kierowniczej danej szkoły/zespołu szkół – z której nauczyciele/nauczycielki biorą udział w szkoleniu. W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących z danej szkoły.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona!

Jak zgłosić się do projektu

 

 

Procedura zapisywania uczestników do projektu polega na zgłoszeniu się do nas przedstawiciela szkoły i podpisaniu deklaracji. Na tej podstawie rejestrujemy na platformie projektu „Lekcja:Enter” szkołę i członka kadry zarządzającej szkołą, który również będzie brał udział w szkoleniach. Osoba ta uzyskuje uprawnienia wprowadzenia na platformę nauczycieli ze swojej szkoły. Od tej chwili nauczyciele i członek kadry kierowniczej zaczynają realizację ścieżki edukacyjnej.

Obecnie, w związku z sytuacją epidemiologiczną, gwarantujemy Państwu sprawny proces kwalifikowania się do udziału w projekcie – istnieje dopełnienie formalności drogą mailową, w celu jak najszybszej realizacji szkoleń.

Po dopełnieniu formalności zapisu szkoły jej przedstawiciel otrzyma dostęp do platformy: www.lekcjaenter.pl (login i hasło zostanie przekazane przez realizatora projektu – Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy).

 

O szkoleniach

Długość trwania szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter” to 40 godzin lekcyjnych. W ramach pracy zdalnej nauczyciele będą tworzyć 2 własne scenariusze lekcji z wykorzystaniem nowo poznanych aplikacji, narzędzi i metod nauczania, a następnie – na ich podstawie – będą prowadzić 2 zajęcia lekcyjne.

Więcej informacji o treści szkoleń znajduje się na stronie projektu (https://lekcjaenter.pl/):

 

UWAGA! Obecnie, w związku z sytuacją epidemiologiczną, szkolenia (wszystkie moduły) prowadzone są ON LINE – w formie webinarów, w czasie rzeczywistym.