Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej

Przyjmujemy zapisy na szkolenia rad pedagogicznych w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 tyko poprzez formularz rejestracyjny.
Placówka jest objęta programem wsparcia MOEN w roku szkolnym 2018/2019
Typ placówki