Zapraszam do współpracy uczelnie wyższe, biblioteki, wydawnictwa, fundacje i stowarzyszenie oraz instytucje, których celem jest rozwój edukacji, poszukiwanie nowych metod nauczania i tworzenie nowych pomocy dydaktycznych.

 

Przedstawicieli zainteresowanych podmiotów zachęcam do bezpośredniego kontaktu w celu ustalenia zakresu i zasad współpracy.

 

dr Łukasz Kosiński

Dyrektor MOEN