Zapraszamy do nowej sieci nauczycieli edukacji międzykulturowej

logo

Nauczycieli realizujących edukację międzykulturową zapraszamy na spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca do Zespołu Szkół nr 1 w Bydgoszczy, ul. Nakielska 11, godz. 15.00
Rozpoczynamy - 31.10.2018

Koordynacja i prowadzenie – Joanna Kotwicka

 

Tematyka spotkań:

1. Spotkanie z inną kulturą – wybrane koncepcje kultury (październik)

2. Szok kulturowy – strategie akulturacji (listopad)

3. Kolory kultury – budujemy wspólny projekt międzykulturowy (grudzień)

4. Uczenie międzykulturowe – jako pojednanie, zgoda i rozumienie (styczeń)

5. Przeciwdziałanie dyskryminacji i rasizmowi (luty)

6. Integracja i edukacja dzieci cudzoziemców w krajach UE – przegląd praktyk (marzec)

7. Różnorodność religijna społeczeństw wielokulturowych (kwiecień)

8. Gry i zabawy z czterech stron świata (maj)

 

Joanna Kotwicka  - doradca metodyczny do spraw kształcenia dzieci cudzoziemskich i reemigrantów MOEN

e-mail: joanna.kotwicka@edu.bydgoszcz.pl