Propozycje w roku szkolnym 2018/2019

logo

Zapraszamy do udziału w warsztatach realizowanych w ramach Bydgoskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego "Zdolni znad Brdy":

1. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języków obcych – Joanna Dąbrowska
2. Wykorzystanie TIK do pracy z uczniem zdolnym – Joanna Dąbrowska
3. Ocenianie Kształtujące - wykorzystanie do pracy z uczniem zdolnym – Joanna Dąbrowska
4. Uzdolnienie a certyfikacja kompetencji uczniów w zakresie języka niemieckiego – Aleksandra Górna
5. Kreatywność na lekcjach geografii – dr Jerzy Radomski
6. Metody aktywne w nauczaniu geografii – dr Jerzy Radomski
8. Uczeń zdolny a myślenie projektowe – dr Łukasz Kosiński
9. Jak wyzwolić odkrywcę (młodego badacza) przeszłości – dr Łukasz Kosiński
10. Prezentacje dorobku młodego odkrywcy – dr Łukasz Kosiński