Warsztaty z cyklu „Instrumenty aktywności ucznia zdolnego”

a Nauczycieli języków obcych zapraszamy na warsztaty realizowane w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego "Zdolni znad Brdy".
Szczegółowe informacje w serwisie: https://edu.bydgoszcz.pl/instrumenty-aktywnosci-ucznia-zdolnego-w100,1110,5934.html